Over het bedrijf

Current Meettechniek is een nieuw bedrijf in de energie sector met al 11 jaar ervaring in grootverbruik elektriciteitsmeters en 10 jaar ervaring in elektrotechniek. Onze meetinstrumenten worden ieder jaar gekalibreerd door een onafhankelijke partij.

Ons bedrijf voldoet aan alle eisen die gesteld worden door overheid en opdrachtgevers.

BIjvoorbeeld:

    • Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) Laagspanning en Middenspanning
    • VCA-VOL
    • BHV
    • Werken met de juiste PBM’s
    • Kennis op Meetcode

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037946